Сайтын бүтэц
11 33 08 44

2018 ОНД ХИЙГДСЭН АЖЛУУД

Нээлттэй улаанбаатар систем

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2018 оныг “Иргэдийн оролцоотой-Амьдрах орчныг сайжруулах жил” болгон зарласан. Энэ хүрээнд төрийн үйлчилгээний чанар стандартыг нэмэгдүүлэх, хүртээмжийг сайжруулах,

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »

Авто тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим үйлчилгээний smartcar.mn систем

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Төрөөс мэдээлэл, харилцаа холбооны хөгжлийн талаар баримтлах бодлого, Нийслэлийн Засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын “UB ERP” дотоод удирдлагын систем

Энэхүү төслийн зорилго нь мэдээллийн технологийн оновчтой шийдлийг ашиглан төрийн байгууллагуудын уламжлалт цаасан суурьт үйл ажиллагаанд дижитал шилжилт хийх замаар ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, байгууллага, нэгжүүдийн

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »