Сайтын бүтэц
11 33 08 44

ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН НИЙТ АЛБАН ХААГЧДЫН ИРГЭДТЭЙ ХИЙХ АЛБАН УУЛЗАЛТЫН ХУВААРЬ

ГАРАГ ҮДЭЭС ӨМНӨ ҮДЭЭС ХОЙШ ХААНА
Даваа-Пүрэв
8:30-11:30
13:30-16:30
Уулзалтын танхим 704 тоот
Баасан
Дотоод ажилтай