Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийн шонгоор дамнуулан татсан кабелиудын ашиглалт үйлчилгээг зохицуулах журамын төсөлд санал авах