Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлээс иргэн, хуулийн этгээдэд зориулсан төрийн 20 үйлчилгээ ” E-MONGOLIA”-д нэмэгдлээ

2018 онд нийслэлд хэрэгжүүлсэн төрийн үйлчилгээний “Цахим шилжилт” төслийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж буй зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл авах, үйлчилгээний хүсэлт гаргах, гаргасан хүсэлтийнхээ шийдвэрлэлтийн явцыг харах болон үнэлгээ өгөх шинэ стандарт бүхий цахим үйлчилгээний https://eservice.ulaanbaatar.mn системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн, 13 байгууллагын 112 төрлийн үйлчилгээг үе шаттайгаар цахимжуулж, 2018 – 2020 он хүртэлх 2 жилийн хугацаанд 43,391 төрийн үйлчилгээг цахимаар болон оператораар иргэн, хуулийн этгээдэд хүргэсэн билээ.

Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, хурдан шуурхай хүргэх, төр өөрт байгаа мэдээллээ иргэдээсээ нэхдэггүй байх зэрэг асуудлыг нийслэлээс технологийн дэвшил бүхий https://eservice.ulaanbaatar.mn системээр шийдсэн нь Монгол улсад сайн туршлага болсноор энэхүү системд тулгуурлан Монгол улсын Харилцаа холбоо мэдээллийн, технологийн газраас https://e-mongolia.mn  системийг нэвтрүүлсэн бөгөөд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын илүү олон үйлчилгээг цахимжуулж, орон зай, цаг хугацаанаас үл хамааран гэрээсээ төрийн үйлчилгээг авах боломжийг бүрдүүлэхээр хамтран ажиллаж байна.

Түүнчлэн 2021 онд Азийн сангийн “Хотын засаглалыг сайжруулах төсөл”-тэй хамтран нийслэлийн Мэдээлэл, технологийн газрын зүгээс нэмэлтээр аж ахуйн нэгжид үзүүлдэг эрэлт өндөртэй дараах 20 үйлчилгээг Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн https://e-mongolia.mn  порталаар  цахимаар хүргэхэд бэлэн болоод байна.

Ийнхүү цахимд шилжиж буй 8 байгууллагын 20 үйлчилгээнүүдийг танилцуулж байна.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

 1. Эмнэлэгийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 2. Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 3. Сувиллын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт гаргах
 4. Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагуудад ажлын байрны дүгнэлт олгох
 5. Эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Шинээр олгох, сунгах)
 6. Эмийн сангийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Шинээр олгох, сунгах)
 7. Сувилалын чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Шинээр олгох, сунгах)
 8. Ахуйн хортон шавьж, мэрэгч устгал, ариутгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл (Шинээр олгох, сунгах)

НИЙСЛЭЛИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР

 1. Техникийн оношилогоо, үйлчилгээ, засварын үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл
 2. Авто тээврийн хэрэгсэл түүний сэлбэг хэрэгсэл эд ангийн худалдаа эрхлэх зөвшөөрөл
 3. Авто тээврийн хэрэгсэл түүний эд ангийг хадгалах үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл
 4. Ажилчдын автобус, жолооч бүртгэх үйлчилгээ
 5. Сурагчийн автобус, жолооч бүртгэх үйлчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

 1. Хяналтын камерын тодорхойлолт гаргах

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН ГАЗАР

 1. Дугаарын хязгаарлалтаас түр чөлөөлөх хүсэлт гаргах үйлчилгээ

АВТО ТЭЭВРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ

 1. Жуулчин тээврийн автобус, жолооч бүртгэх үйлчилгээ

ОНЦОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 1. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

Тун удахгүй нэмэгдэх үйлчилгээнүүд:

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

 1. Сайн дурын даатгуулагчаар бүртгүүлэх үйлчилгээ

НИЙСЛЭЛИЙН ТАТВАРЫН ГАЗАР

 1. Сургалтын төлбөрийн татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх
 2. Орон сууцны татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлт эдлүүлэх

НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Бусад мэдээ

Нийслэлээс иргэн, хуулийн этгээдэд зориулсан төрийн 20 үйлчилгээ ” E-MONGOLIA”-д нэмэгдлээ

2018 онд нийслэлд хэрэгжүүлсэн төрийн үйлчилгээний “Цахим шилжилт” төслийн хүрээнд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудаас үзүүлж буй зарим үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлж, төрийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »