Сайтын бүтэц
11 33 08 44

2018 оны гадаад арга хэмжээний тайлан

[vc_row fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1546916402121{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1546916867987{margin-bottom: 0px !important;}”]

Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Тайлан боловсруулсан албан хаагч: Захиргааны хэлтсийн Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батнасан

Холбоо барих мэдээлэл: Утас: 88090057     Цахим шуудан: Batnasan.j@ulaanbaatar.mn

Тайлан өгсөн огноо: 2018 оны 12 сарын 11                    

 

2018 ОНЫ ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН                                

Гадаад томилолт
 
Д/д
 
Улс, хот
 
Албан тушаал
 
Хүний тоо
 
Хугацаа
 
Төрөл
 
Зорилго
 
Зардлын эх үүсвэр
 
Үр дүн 
1 АНУ, Вашингтон хот Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын дарга
О.Чинзориг
1 2018/02/06-2018/02/09 Семинарт оролцох

2018  оны Дэлхийн хотуудын сорилт  буюу Ухаалаг, аюулгүй хотууд, иргэд олон
нийтэд тулгамдаж буй асуудал” сэдэвт хурал,
сургалт, семинарт оролцох, өөрийн хотод хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн
талаар богино хэмжээний илтгэл тавих, туршлага судлах.

 

 
 
 
 
 
 
WeGo байгууллагаас
зардлын тодорхой хувийг гаргасан.
Тээвэр ба кибер аюулгүй байдал, Олон нийтийн аюулгүй
байдал, кибер аюулгүй байдал, Нийтийн үйлчилгээ ба кибер аюулгүй байдал,
нууцлал, Өгөгдлийн платформ ба кибер аюулгүй байдал, Утасгүй интернет ба
кибер аюулгүй байдал, Бусад болон кибер аюулгүй байдал сэдвүүдийн хүрээнд лекц,
семинар, туршлага солилцох сургалтуудад хамрагдсан.
Сургалтын үеэр бүлэг үүсгэн бүлгүүдийн дунд зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт
оролцсон бөгөөд “Смарт кар” системийн талаар танилцуулга илтгэл тавьсан.
2 Япон улс,Токио хот Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  Инноваци, системийн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн  мэргэжилтэн О.Ариунтуяа, А.Номинчимэг 2 2018/03/06-2018/03/18 Семинарт оролцох Харилцаа
холбоо, мэдээллийн технологийн газар нь Ази-Номхон далайн Харилцаа холбооны
нийгэмлэг /APT/-ийн албан ёсны гишүүнээр хамтран ажилладаг бөгөөд тус
нийгэмлэгээс зохион байгуулсан “Ухаалаг нийгмийг хөгжүүлэхэд мэдээллийн
технологид суурилсан цахим үйлчилгээ, програм хангамжийг ашиглах нь” сэдэвт
сургалтад оролцох.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 хүний зардлыг зохион
байгуулагч талаас, 1 хүний зардлыг НЗДТГ-ын газраас тус тус гаргасан.
Энэхүү сургалтаар
харилцаа холбоо, мэдээллийн технологид суурилсан эрүүл мэнд, хүрээлэн буй
орчин, хөдөө аж ахуйн мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын шийдэл, сенсор
технологийн хэрэглээ, түүний сүлжээ, кибер аюулгүй байдал, мэдээллийн нууцлал
зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд лекц, семинар, туршлага солилцох сургалтуудад
хамрагдсан.  
Мөн Ази-Номхон далайн
Харилцаа холбооны нийгэмлэгийн бусад гишүүн орнуудын оролцогчидтой туршлага
солилцож, бүс нутгуудад тулгамдаж буй асуудлуудтай танилцан, Япон улсын
шилдэг шийдэлтэй танилцаж, туршлага судалсан.
Арга хэмжээний үеэр
Улаанбаатар хотын тухай танилцуулж, “Монгол Улсын мэдээллийн технологийн
салбарын өнөөгийн байдал, цаашдын зорилго, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд,
тулгамдаж буй асуудал” сэдвээр 15 минутын илтгэл тавьсан
3 БНСУ, Сөүл
 
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  Инноваци, системийн хөгжүүлэлтийн хэлтсийн
ахлах мэргэжилтэн  О.Мөнхжаргал
1 2018/03/17-2018/03/25 Семинарт оролцох Дэлхийн ухаалаг тогтвортой хотуудын байгууллага (WeGO)-
аас жил бүр зохион байгуулдаг “Ухаалаг тогтвортой хотууд болон цахим
засаглал” семинарт оролцож, Сөүл хотын хөгжилтэй танилцах,  өөрийн хотод хэрэгжүүлж буй төсөл
хөтөлбөрийн талаар богино хэмжээний илтгэл тавих, туршлага солилцох.
 
Хоёр талын нислэгийн
зардлыгНЗДТГ-ын газраас, бусад
зардлыг зохион байгуулагч талаас тус тус шийдвэрэсэн.
“Ухаалаг тогтвортой хотууд болон цахим засаглал” семинарт оролцож, Сөүлийн ухаалаг хотын шийдлийг таниулах
сургалтуудад хамрагдан, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцан туршлагаас
судалж, Улаанбаатар хотын мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа
ажлуудын талаар илтгэл тавьсан.
4

БНСУ, Сөүл
 

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  Инноваци, системийн хөгжүүлэлтийн
хэлтсийн  дарга Н.Батбилэг, мэргэжилтэн
С.Цэвээнсүрэн
2 2018/05/14-2018/05/18 Семинарт оролцох Сөүл хотын хүний нөөцийн хөгжлийн
төвийн зохион байгуулсан “Тогтвортой хот
төлөвлөлтөд мэдээллийн технологийн програм хангамжийг ашиглах тухай” олон улсын сургалтад оролцож, Сөүл хотын Ухаалаг тээврийн хэрэгслийн
шийдэл болон тогтвортой хот төлөвлөлттэй танилцах лекцэд хамрагдах, өөрийн
хотод хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар богино хэмжээний илтгэл тавих,
туршлага судлах.
 
 
 
 
 
 
Зохион байгуулагч тал
болон хувийн зардлаар
“Тогтвортой хот төлөвлөлтөд мэдээллийн технологийн програм хангамжийг
ашиглах тухай” олон улсын сургалтад хамрагдан Сөүл хотын төлөвлөлтийн бодлого, Хотын
нийтийн тээврийн цахим систем, Хог хаягдлын байгууламжийг дахин ашиглах
систем, Сөүлийн ухаалаг хотын шийдлийг танилцуулах сургалтуудад хамрагдан, хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцан туршлагаас судалж, Улаанбаатар хотоос
Ухаалаг тээврийн хэрэгслийн системийг хэрхэн нэвтрүүлэх боломжийн тухай
төлөвлөгөө бэлтгэн танилцуулсан.
 
5 БНХАУ,  Вухань  Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  Захиргааны хэлтсийн мэргэжилтэн
Т.Балдандорж
1 2018/05/04-2018/05/23 Семинарт оролцох Вухань хотын Худалдааны яамнаас
зохион байгуулсан “Хөгжиж буй
орнуудад зориулсан 3D хэвлэлийн технологи” олон улсын сургалтад
оролцож, Вухань хотын 3D
хэвлэлийн технологийн шийдэл болон 3D хэвлэлийн үйлдвэрлэл, 3D
хэвлэлийн материал, тоон загварчлалын 3D хэвлэлийн технологи, 3D принтерийн
үндсэн үйл явцтай танилцах,  лекцэд
хамрагдах.

Зохион байгуулагч талын
зардлаар

“Хөгжиж
буй орнуудад зориулсан 3D хэвлэлийн технологи” олон улсын сургалтад хамрагдан Вухань хотын 3D хэвлэлийн технологийн шийдэл болон 3D
хэвлэлийн үйлдвэрлэл, 3D хэвлэлийн технологи, 3D принтерийн үндсэн үйл явцыг  танилцуулах сургалтуудад хамрагдан,
туршлагаас судалж, “Монгол улсын Мэдээллийн технологийн хөгжил” сэдвийн
хүрээнд танилцуулга хийсэн. 
6 БНХАУ,  Бээжин
хот
Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн
мэргэжилтэн Р.Отгонбаяр, Д.Мэнд-Амар, Б.Тэмүлүн
3 2018/08/02-2018/08/23 Сургалт, Семинарт
оролцох

БНХАУ-аас
Монгол Улсад суугаа элчин сайдын яамны Худалдаа эдийн засгийн зөвлөхийн газар
Inspur компанийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын хамтран зохион байгуулсан “Cloud Computing, Big Data and Artificial Intelligence” сэдэвтэй 21 хоногийн сургалтад хамрагдсан.

Зохион байгуулагч
талын зардлаар

Сургалтаар
хүрээнд Бээжин, Вэйхай, Жинан, Харбин зэрэг хотуудад байрлах Inspur компанийн сервер тоног
төхөөрөмж үйлдвэртэй танилцсан.
Мөн БНХАУ-ын
нийгэм, эдийн засгийн өнөөгийн байдал, техник технологийн хөгжил, төрийн үйлчилгээ,  татварын систем, хяналт удирдлагын систем,
тэдгээрийн өгөгдөлд анализ дүн шинжилгээ хийсэн байдалтай танилцах сургалтуудад хамрагдан, туршлага судалсан. 
7 Бүгд найрамдах Филиппин Улсын Кесон хот    Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын  дарга О.Чинзориг 1 2018/10/162018/10/20 Семинарт оролцох Дэлхийн цахим засаглалын байгууллагын гүйцэтгэх хорооны
хуралд оролцож, хэрэгжиж
буй төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцах
Зохион байгуулагч
талын зардлаар
Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийг төлөөлөн Гүйцэтгэх хорооны хуралдаанд
оролцож, ДЦЗБ-ын стратеги төлөвлөгөө, ирээдүйн зорилго, зорилтуудыг хэлэлцэж
батлах үйл ажиллагаанд амжилттай оролцож, Улаанбаатар хотын олон улс дахь
оролцоог хангасан.Кесон хотын цахим засаглалын бодлого, төлөвлөлт, харилцаа холбоо,
мэдээллийн технологи, автоматжуулалтын шийдэл, сенсор технологийн хэрэглээ,
сүлжээ, нээлттэй өгөгдөл, их өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх зэргийг хэрхэн
хөгжүүлэн ашиглах, зөв удирдан зохион байгуулах тухай илтгэлүүдтэй
танилцсанаар нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх туршлага судалсан.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Бусад мэдээ

2018 оны гадаад арга хэмжээний тайлан

[vc_row fullwidth=”true” css=”.vc_custom_1546916402121{padding-right: 100px !important;padding-left: 100px !important;}”][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1546916867987{margin-bottom: 0px !important;}”] Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР Тайлан боловсруулсан албан хаагч: Захиргааны хэлтсийн Төсөл хөтөлбөр хариуцсан

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »