Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Фото мэдээ: QR ашиглалт хангалтгүй байгаа байгууллагуудын зөрчлийг арилгуулсны дараа нээх үүрэг өглөө