Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нээлттэй Улаанбаатар систем ашиглалтын сургалт болж байна

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгө, гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний худалдан авах, гүйцэтгэл, захиалагчийн хяналт тавих үйл ажиллагааг ил тод болгож, иргэд, олон нийтийн оролцоо, хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий open.ulaanbaatar.mn системийг нийслэлийн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байна.

Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/268 дугаар захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн шилэн тендерийн бүртгэлийн системийн үйл ажиллагааны журам”-ын хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Нийслэлийн нутгийн захиргааны 60 гаруй байгууллагын холбогдох албан хаагчдад систем ашиглалтын хоёр дахь удаагийн сургалтыг Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарын хурлын танхимд өнөөдөр зохион байгуулж байна гэж нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас мэдээллээ.

Бусад мэдээ