Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн төрийн албан хаагчдын үйл ажиллагааг сайжруулах хяналтын картын тогтолцоог нэвтрүүллээ