Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын алба хаагчид “УЛААНБААТАР МАРАФОНД – 2018“ уриалгад нэгдлээ