Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан ажлын 2018 оны биелэлт