Сайтын бүтэц
11 33 08 44

“Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-т тусгагдсан ажлын 2019 оны тайлан