Сайтын бүтэц
11 33 08 44

VTV LIVE өдрийн хөтөлбөрт НМТГ-ын дарга О.Чинзориг оролцлоо