• ДУГААРТАЙГАА ШИЛЖИХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ НЭВТРҮҮЛЭХ БЭЛТГЭЛ АЖИЛ ЭХЛЭХЭД БЭЛЭН БОЛЛОО

    Харилцаа, холбооны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эхний хэлэлцүүлгээр дэмжин батлуулах саналыг 2014.07.01-ний өдрийн УИХ-н чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэн анхны хэлэлцүүлгээр баталлаа. >>Дэлгэрэнгүй
  • ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ХУРААМЖИЙН ДУНДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд дундаа нэгдсэн мэдээллийн сантай болж мэдээлэл солилцох боломж бүрдлээ. >>Дэлгэрэнгүй
  • НИЙСЛЭЛИЙН АЛСЛАГДСАН ДҮҮРЭГ, ХОРООДЫГ НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОНО

    Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 02 сарын 20-ны өдөр болж, Хороодыг нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбох ажлын талаар хэлэлцлээ. >>Дэлгэрэнгүй