• НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ТУХАЙ

    Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоог нөхөх тухай >>Дэлгэрэнгүй
  • НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨВ

    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/83 тоот Захирамжаар Нийслэлийн мэдээллийн технологийн дэмжлэг үзүүлэх төвийг байгуулсан. Мэдээллийн технологийн дэмжлэгийн төвийн үйлчилгээ үзүүлэх журам нь 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/27 тоот тушаалаар журам батлагдсан. >>Дэлгэрэнгүй
  • ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТАТВАР ХУРААМЖИЙН ДУНДЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН ТАНИЛЦУУЛГА

    Тээврийн хэрэгсэлтэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд дундаа нэгдсэн мэдээллийн сантай болж мэдээлэл солилцох боломж бүрдлээ. >>Дэлгэрэнгүй