• Дэлхийн хаанаас ч Улаанбаатарын гудамжаар аялах боломж

    2014 онд баталсан “Ухаалаг Улаанбаатар” хөтөлбөрийн хүрээнд дэлхийн мэдээллийн технологийн тэргүүлэгч Google компанитай хамтран Улаанбаатар хотыг дэлхий нийтэд танилцуулж, аялал жуулчлалыг дэмжиж, эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор Google Map, Google Street View, Google Culture Institute, Google Art project төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. >>Дэлгэрэнгүй
  • Улаанбаатар хотын байршлын мэдээлэл цахим болно

    Нийслэлийн Мэдээллийн Технологийн Газар, Дэлхийн Банк, ШУТИС-КТМС сургууль, хүмүүнлэгийн OSM-Humanitarian багтай хамтран 2013 оны 10–р сард Улаанбаатар хотод OpenStreetMap төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд төслийн 2 дахь шат 2014 оны 10 сараас эхлэх гэж байна. >>Дэлгэрэнгүй
  • НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДАД МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨВ

    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрийн А/83 тоот Захирамжаар Нийслэлийн мэдээллийн технологийн дэмжлэг үзүүлэх төвийг байгуулсан. Мэдээллийн технологийн дэмжлэгийн төвийн үйлчилгээ үзүүлэх журам нь 2013 оны 10 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/27 тоот тушаалаар журам батлагдсан.