Сайтын бүтэц
11 33 08 44

2017 оны гадаад арга хэмжээний тайлан

Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР

Тайлан боловсруулсан албан хаагч: Захиргааны хэлтсийн Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батнасан

Холбоо барих мэдээлэл: Утас: 88090057     Цахим шуудан: Batnasan.ubcity@gmail.com

Тайлан өгсөн огноо: 2017 оны 11 сарын 30                                            

Гадаад томилолт
  Д/д Улс,хот   Албан тушаал Хүний тоо   Хугацаа   Төрөл                      Зорилго             Зардлын эх үүсвэр                                             Үр дүн  
        1       БНСУ, Сөүл         НМТГ-ын дарга О.Чинзориг        1       2017/03/26-2017/04/02             Семинарт оролцох                  Сөүл хотын Ухаалаг хотын шийдэл болон цахим засаглалын хөгжилтэй танилцах лекцэнд хамрагдах, олон улсын хотуудын цахим засаглалын шийдлүүдтэй танилцан, туршлага солилцох, Сөүлийн Дата төв, мэдээлэл технологийн цогцолбороор зочилж туршлага судлах.       НЗД-ын гадаад арга хэмжээний зардал “Цахим засаг” олон улсын сургалтанд хамрагдан Сөүл хотын засгийн газрын бодлого, стратеги төлөвлөлт, Хотын тээвэрт цахим засаг, цэвэрлэх байгууламжийн систем, Сөүлийн ухаалаг хотын шийдлийг таниулах сургалтуудад хамрагдан туршлага судлав.
        2       Тайвань Тайпэй       НМТГ-ын дарга О.Чинзориг       1       2017/02/19-2017/02/24       Семинарт оролцох Хөгжиж буй ухаалаг засаглал, нийгмийг бий болгох арга замыг судлан, хотын удирдлагууд, харилцаа холбооны мэргэжилтнүүд, судлаачид харилцан санал солилцож, хотуудын тэргүүний туршлагаас хуваалцах.     НЗД-ын гадаад арга хэмжээний зардал “Ухаалаг хот “ дээд хэмжээний уулзалтад оролцож, тэргүүний техник, технологийг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх, “Ухаалаг хот” үзэсгэлэнгийн нээлтэд оролцож, ETC /Electronic Toll connection/ буюу хурдны замын төлбөрийн системийг Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх туршлага судлав.
    3     БНСУ, Сөүл   НМТГ-ын Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн дарга Б.Түмэнбаяр     1     2017/11/12- 2017.11.19     Семинарт оролцох   Сөүл хотын цахим засаглалын бодлого, төлөвлөгөө, Сөүл хотын ухаалаг хотын шийдэл зэрэг сэдвээр сургалтанд хамрагдах, туршлага солилцох     Зохион байгуулагч талын болон оролцогчид өөрийн зардлаар Өөрсдийн амьдарч байгаа хотоо хэрхэн ухаалаг болгох талаар туршлага судалсан. Улаанбаатар хотын мэдээллийн технологийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлуудын талаар илтгэл тавьсан.
            4           БНСУ, Сөүл     НМТГ-ын Захиргааны хэлтсийн дарга И.Уранчимэг, Мэдээллийн сүлжээ, техник хяналтын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Б.Цогтсайхан           2           2017/11/20-2017/11/23           Семинарт оролцох Дэлхийн ухаалаг тогтвортой хотуудын байгууллага (WeGO), Солонгосын Үндэсний мэдээллийн нийгэмлэг (NIA), Дэлхийн Банк (World Bank)-аас жил бүр зохион байгуулдаг “Ухаалаг тогтвортой хотууд болон цахим засаглал” семинарт оролцож, Сөүл хотын хөгжилтэй танилцах лекцэнд хамрагдах, өөрийн хотод хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн талаар богино хэмжээний илтгэл тавих, туршлага солилцох       Зохион байгуулагч талын болон оролцогчид өөрийн зардлаар Олон улсын хотуудын Цахим засаглалын төсөл хөтөлбөрүүдтэй танилцан туршлагаас судалж, Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр, мөн цаашид хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар танилцуулга хийж, хэлэлцүүлэгт оролцсон.

Бусад мэдээ

2017 оны гадаад арга хэмжээний тайлан

Байгууллагын нэр: НИЙСЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР Тайлан боловсруулсан албан хаагч: Захиргааны хэлтсийн Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Батнасан Холбоо барих мэдээлэл: Утас: 88090057     Цахим шуудан: Batnasan.ubcity@gmail.com

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »