Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Засгийн газрын 73-р тогтоолоор батлагдсан “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”

Засгийн газрын 2019 оны 73-р тогтоолоор “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Хөтөлбөр нь хувь хүний өгөгдлийг хамгаалах, ил тод, иргэн төвтэй, хариуцлагатай, өндөр бүтээмжтэй засаглалыг эрхэмлэх, төр, иргэн, бизнесийн үр ашигтай хамтын ажиллагаанд тулгуурлах, төрийн үйлчилгээг иргэд цахимаар авах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах зорилготой юм. Хөтөлбөрийг 2019-2020 онд хэрэгжүүлнэ.

“Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”

Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө

Бусад мэдээ

Засгийн газрын 73-р тогтоолоор батлагдсан “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”

Засгийн газрын 2019 оны 73-р тогтоолоор “Цахим засаглал үндэсний хөтөлбөр”-ийг баталсан. Хөтөлбөр нь хувь хүний өгөгдлийг хамгаалах, ил тод, иргэн төвтэй, хариуцлагатай, өндөр бүтээмжтэй засаглалыг

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »