Сайтын бүтэц
11 33 08 44

Дотоод удирдлага хяналтын цогц системийн сургалт боллоо

Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааны процессыг цахимжуулсан мэдээлэл солилцох, мэдээллийн чанар, хурд, нийслэлийн төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хяналт тавих боломжийг бүрдүүлсэн технологийн шинэ шийдэл бүхий “UB ERP” дотоод удирдлага хяналтын цогц системийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү систем нэвтэрсэнээр төрийн үйлчилгээг иргэдэд цахим хэлбэрээр үзүүлэх суурь тавигдах юм.

Дотоод удирдлага хяналтын шинэ системийг үйл ажиллагаандаа бодитоор хэрэгжүүлэх чадварыг нийслэлийн харьяа байгууллагуудын албан хаагчдад эзэмшүүлэх зорилго бүхий сургалтыг НМТГ-аас үе шаттайгаар зохион байгуулж ээлжит сургалтад Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар болон түүний харьяа байгууллагууд, хороод, сургууль, цэцэрлэгүүдийн хүний нөөц, мэдээлэл технологи хариуцсан 200 гаруй албан хаагч хамрагдлаа гэж Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас мэдээллээ.

Бусад мэдээ

Дотоод удирдлага хяналтын цогц системийн сургалт боллоо

Нийслэлийн харьяа байгууллагуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааны процессыг цахимжуулсан мэдээлэл солилцох, мэдээллийн чанар, хурд, нийслэлийн төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хяналт тавих боломжийг бүрдүүлсэн технологийн шинэ

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ »